Select Page

Nechci se pouštět do dalšího detailního popisu fungování Lightning Network. Takových textů je již publikováno spousta a jeden hezký v češtině můžete najít zde. Mým cílem je hlavně se podívat na Lightning Network očima začínajícího uživatele, správce a provozovatele Nodu.

V první řadě chci ale poděkovat těm čtenářům, kteří kliknutím testují “Bobův donation button” v závěru článků a poskytují mi tak reálnou zpětnou vazbu o čtenosti článku. Ještě více děkuji těm z Vás, kteří nabízenou možnost podpory využijí a ocení snahu těmi pár SATy dotace. Klidně k SATům můžete přidat nějaký dotaz nebo komentář.

Lightning Network, jak víme, je složena z uzlů (nody) navzájem propojených kanály. V této kapitole se budeme věnovat uzlům a pro účely dalšího popisu si je můžeme rozdělit do dvou kategorií:

  • koncové
  • transportní

Koncové uzly

Mezi koncové uzly můžeme v současné době zařadit asi většinu uzlů v síti. Tyto uzly jsou svými tvůrci primárně designovány pro uspokojení vlastních platebních potřeb a i když mají napojení na více jak jeden další uzel, tak tato propojení nejsou dělána s účelem poskytnout služby svého node a kapacitu svých kanálů pro routing transakcí ostatních uživatelů. Koncové uzly si jejich majitelé připojí k uzlům s nimiž si nejčastěji vyměňují transakce, případně k nějakému vhodnému transportnímu uzlu.

Podrobněji dále můžeme tyto uzly rozdělit na:

  • platící uzly slouží jejich majitelům pro platby v síti LN. Troufnu si tvrdit, že tyto uzly ve velmi krátké době skončí, protože v současné době existuje velmi mnoho aplikací peněženek, že udržovat si uzel pouze kvůli placení mi přijde jako opravdu zvláštní luxus. Nicméně každý z nás někdy musel začít a platící uzel je velmi dobrý způsob jak do tajů LN začít pronikat.
  • inkasující uzly jsou mnohem důležitější součástí sítě. Pro přijímání občasných plateb sice nepotřebujete mít za každou cenu 24x7x365 online připojený nástroj, ale pokud chcete provozovat například eshop, tak se nepřetržité možnosti přijímat platby neobejdete. Zde už se dostáváme k dilematu, zdali si pořídit a starat se o uzel svůj nebo využít komerčních poskytovatelů služby jako je například Hydranode.

Transportní uzly

Transportní uzly jsou jejich tvůrci navrhovány především proto aby sloužily k propojování ostatních uzlů. Ve zjednodušeném slova smyslu můžeme říci, že síť (infrastrukturu) Lightning Network tvoří především uzly transportní. Jejich význam pro síť se bude zvyšujícím se počtem a objemem transakcí zvyšovat. Dovoluji si přirovnat dnešní stav k situaci adopce Internetu. Páteřní infrastruktura Lightning Network bude součástí tvrdého a velmi konkurenčního byznysu, ve kterém budou vítězit ti vytrvalejší a investičně silnější.

Kam patří Hydra?

Hydranode je od začátku koncipována jako komerční služba pro koncové a inkasující klienty. Touto filosofií se od začátků řídíme při navrhování a managementu našich kanálů.
Zároveň si ale v Hydře velmi jasně uvědomujeme odpovědnost komerčních subjektů za fungování sítě jako celku a snažíme se využít naše kapacity pro budování robustních a spolehlivých transportních uzlů.

Udělali jsme si krátkou rekapitulaci typologie uzlů v síti Lightning Network a za 14 dní budeme pokračovat typologií kanálů.

Pokud Vás informace v článku zaujaly, můžete mě podpořit pár SATy. Stačí kliknou na ikonu.