Select Page

Rozhodl jsem se napsat sérii článků na téma forwarding transakcí v sítích Lightning Network. K tomu mě inspirovala diskuse na sociální síti, kde se jeden z účastníků opřel do nodů, které mají na některých svých kanálech nastaveny vysoké poplatky. Ten člověk evidentně nechápal provozování nodu v síti Lightning Network jako službu pro budoucnost světa (možná to zní pateticky, ale já to tak vnímám), ale spíše jako hračku pro osobní použití, kterou po chvíli odhodí a zapomene na ni.

V první řadě chci ale poděkovat těm čtenářům, kteří kliknutím testují “Bobův donation button” v závěru článků a poskytují mi tak reálnou zpětnou vazbu o čtenosti článku. Ještě více děkuji těm z Vás, kteří nabízenou možnost podpory využijí a ocení snahu těmi pár SATy dotace. Klidně k SATům můžete přidat nějaký dotaz nebo komentář.

Dále se pokusím držet následujících témat, která mě momentálně napadají ohledně problematiky Lightning Network. Nemohu ale vyloučit, že na základě zpětné vazby od čtenářů dojde ke změnám.

Co bych rád probral:

  • Používání sítě Lightning Network – Uzly
  • Používání sítě Lightning Network – Kanály
  • Nezpracované transakce
  • Balancování kanálů externími službami – Loop, Boltz
  • Nastavení poplatků: ručně, automaticky, optimální výše poplatků
  • Automatizace řízení kanálů
  • Řešení definitivně jednostranných kanálů

Cílem mé série článků je ukázat důležitost správného managementu kanálů pro bezproblémové fungování sítě Lightning Network. Management kanálů vyžaduje znalosti a úsilí, které je nutné zaplatit. Zároveň se jedná o dobrý business model.

Administrátoři uzlů v síti Lightning Network, vaše práce je důležitá a bez velkého patosu mohu říci, že přináší naději a stabilitu do našeho světa. Važte si své práce a uvědomte si, že pro dlouhodobou stabilitu ji musíte vykonávat kontinuálně. Vaše práce má tedy svoji cenu. Respektujte ji.